Sveika

Skiepai ir darželis

Skiepai yra gerai (skiepų nauda) Skiepai ir darželis

 

Kadangi neskiepytų vaikų nebus galima vesti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas (t.y. neskiepytų vaikų nepriima į darželius), nutariau paklausti man rūpimų dalykų tiesiai pas valdžiažmogius. Tikrai nustebau, kad iš vis gavau oficialų atsakymą.

Pradėsiu ne nuo klausimų-atsakymų, o nuo “motyvacinės” dalies, kuria buvo pradėtas atsakomasis raštas:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija dėkoja už Jūsų laišką ir nori pabrėžti, kad griežtesnių priemonių, susijusių su skiepijimais taikymą paskatino tai, kad Lietuvoje daugėja asmenų, nepagristai atsisakančių skiepyti vaikus, todėl nepaskiepytų asmenų skaičius kasmet didėja, skiepijimų apimtys svyruoja ir yra nepakankamos, kad būtų galima užtikrinti Pasaulio organizacijos siekius likviduoti poliomielitą, tymus ir raudonukę.

Kiek suprantu, tikslas yra minėtų ligų išnaikinimas masinės vakcinacijos (grupinio ar bandos imuniteto) pagalba.

Toliau pateikiu savo klausimus ir atsakymus:

1.       Ar bus užtikrinta galimybė skiepyti vaikus vienvalentėmis vakcinomis nuo minėtų ligų? Šiuo metu tokios galimybės nėra.

Oficialiai privalomais daromi poliomielitas, tymai ir raudonukė, tačiau papildomai tektų skiepytis dar nuo krūvos ligų, neįtrauktų į šį sąrašą.

Atsakymas:

Atsakant j Jūsų iškeltą klausimą dėl vienvalenčių vakcinų naudojimo, atkreipiame dėmesį, kad vakcinos vaikams skiepyti pagal skiepijimų kalendorių perkamos centralizuotai. Įsigyjamos vakcinos turi būti registruotos nacionaliniu arba Europos Sąjungos lygiu. Kokios vakcinos naudojamos (vienvalentės (pavyzdžiui, BCG (tuberkuliozės), hepatito B) ar daugiavalentės (pavyzdžiui, tymų, epideminio parotito, raudonukės ir difterįjos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijos), priklauso nuo skiepijimų kalendoriaus, registruotų vakcinų įvairovės ir vakcinų gamintojų ir tiekėjų pasiūlos. Šiuo metu pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių skiepijama daugiavalentinėmis vakcinomis (pavyzdžiui, trivalente (tymų, epideminio parotito, raudonukės), penkiavalente (difterijos, stabligės, kokliušo, B tipo Haemophilus influenzae infekcijos) vakcinomis) ir vienvalentėmis vakcinomis (pavyzdžiui, hepatito B, BCG (tuberkuliozės) vakcinos). Jei būtų vienvalenčių ar dvivalenčių vakcinų poreikis, galėtų būti svarstomos jų įsigijimo procedūros, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šalyse naudojant kombinuotas daugiavalentes vakcinas ir nesant Europos Sąjungos šalyse vienvalenčių vakcinų poreikio gali būti sudėtinga jų įsigyti, nesant tokių vakcinų pasiūlos. Be to, atkreipiame dėmesį, kad daugiavalenčių vakcinų naudojimas sumažina dūrių skaičių kūdikiams ir vaikams. Vieno vizito pas gydytoją metu rekomenduojama atlikti ne daugiau kaip 2 skiepijimus (2 injekcijas), o to galima pasiekti tik naudojant daugiavalentes vakcinas. Nepaisant to, ar naudojamos vienvalentės ar daugiavalentės vakcinos, jos skiepijamos tik tada, kai klinikiniais tyrimais įrodytas jų saugumas ir efektyvumas ir tai patvirtina nacionalinės ir tarptautinės institucijos.

Kalba eina apie tris ligas/vakcinas, o man pasakoja apie visą kalendorių. Kitaip tariant, nesikabinėkit, kokias turim, tokioms ir skiepijam. O ir dūrių mažiau.

2.       Ar bus užtikrinta, kad ikimokyklinių įstaigų personalas bus taip pat vakcinuotas užtikrinant vaikų saugumą?

Juk jei norima apsaugoti vaikus, esančius ikimokyklinėse įstaigose, tai gal verta pagalvoti apie visą kolektyvą, t.y. ir personalą?

Atsakymas:

Dėkojame už Jūsų nuomonę dėl ikimokyklinių istaigų personalo skiepijimo. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. jsakymas Nr. V-716 “Dėl Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo” nustato veiklos sritis, kuriose dirbantys asmenys turi būti paskiepyti nuo tam tikrų užkrečiamųjų ligų. Šis įsakymas galėtų būti taikomas ir Jūsų nurodytu atveju.

Esminis žodis yra “galėtų”. 

3.       Kokių priemonių bus imtąsi, siekiant užtikrinti pilną suaugusiųjų (re)vakcinaciją, siekiant grupinio imuniteto? Kaip rodo paskutinis tymų protrūkis – ligos šaltinis – suaugusieji. Žinant, kad nei viena vakcina nesuteikia 100% apsaugos, nevakcinuoti suaugusieji kelia riziką.

Kaip ir rašiau, grupinis imunitetas taip ir liks teoriniu siekiu, jei bus galvojama tik apie vaikų vakcinavimo procentus. Bet didžioji visuomenės dalis yra ne vaikai, o suaugusieji, ir jiems skiepai arba nebegalioja arba jie išvis nebuvo skiepyti.

Atsakymas:

Atsakant j Jūsų keliamą klausimą dėl masinio suaugusiųjų skiepijimo, paminėtina, kad šiuo metu nėra tarptautinių rekomendacijų šiuo klausimu, tačiau jei Pasaulio sveikatos organizacija tokias paskelbtų, masinių skiepijimų galimybė galėtų būti svarstoma ir Lietuvoje. Pažymėtina, kad kolektyvinis imunitetas yra kuriamas nuosekliai, skiepijant vaikus pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių ir išlaikant aukštas skiepijimo apimtis tiek šalyje, tiek visose administracinėse teritorijose. Skiepijimų kalendorius sudaromas taip, kad būtų skiepijama tada, kai didžiausia užkrečiamosios ligos ir jų komplikacijų rizika ir kada skiepijama vakcina efektyviausia. Skiepijimų kalendoriai sudaromi pagal tarptautinių organizacijų rekomendacijas, kurios grįstos mokslo įrodymais ir atliktais vaistinių preparatų klinikiniais tyrimais. Skiepijimams pagal skiepijimų kalendorių būdinga tai, kad pasiekus tam tikras skiepijimo apimtis ir sukūrus kolektyvinį imuniteta, užkrečiamoji liga valdoma ne tik skiepijamose vaikų grupėse, bet ir visoje visuomenėje.

Kur logika? Jei norima išnaikinti tymus, o protrūkių šaltinis – suaugusieji, vadinas reikia skiepyti juos. Prie ko čia skiepų kalendorius? Prie ko čia vaikai? Bet PSO sako, PSO žino. Negi dabar versi suaugusius skiepytis.

Turiu pasiūlymą: uždrausti nevakcinuotus suaugusius priimti į darbą. Be to, komplikacijos suaugusiems labai pavojingos.

4.       Kaip bus kompensuojama žala, pasireiškus rimtam šalutiniam poveikiui, aprašytam vakcinos informaciniame lapelyje?

Jei jau mane verčia rizikuoti savo vaikų sveikata, tai kas bus jei pasitaikys tai, kas yra netgi numatyta gamintojo?

Atsakymas:

Bet kokios žalos pacientui atlyginimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas Nr. I-1562, kuris būtų taikomas ir pasireiškus sunkioms pašalinėms reakcijoms į skiepus.

Skaitom įstatymą. Apie skiepus nei žodžio. Apie žalą yra keli:

15 straipsnis. Žalos atlyginimas

1. Gydytojo ar slaugos darbuotojo teisėtais veiksmais padarytos žalos pacientų sveikatai dydį nustato komisija.

5.       Kur galima rasti informaciją apie privalomų skiepų efektyvumą ir veikimo laikotarpį?

Atsakymas:

Skiepijimų efektyvumas, saugumas, įtaka užkrečiamosioms ligoms, užkrečiamųjų ligų epidemiologiniai dėsningumai, protrūkių rizika yra pagrįsti mokslo tyrimais, nuolat atliekami nauji tyrimai ir publikuojami rezultatai. Tais įrodymais remiasi tarptautinės organizacijos, šalių nacionalinės institucijos, vykdydamos skiepijimų programas. Visi skiepijimai pagal skiepijimų kalendorius yra pagrįsti atliktais tyrimais – tiek klinikinių tyrimų metu, tiek vėliau vertinant skiepijimų efektyvumą ir ligos valdymo priemones. Tarptautinės organizacijos (Pasaulio sveikatos organizacija, Europos ligų ir prevencijos centras), nacionalinės valstybių institucijos, mokslo įstaigos nuolat atlieka daugybę tyrimų. Įrodymais grįstą informaciją galima rasti nacionalinių ir tarptautinių kompetentingų institucijų tinklalapiuose bei mokslinėse publikacijose.

6. Kur galima rasti informaciją apie pasireiškusius privalomų skiepų šalutinius poveikius?

Atsakymas:

Patariame įrodymais grįstos informacijos ieškoti kompetentingų tarptautinių organizacijų
(Pasaulio sveikatos organizacijos (www.who.int, www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization), Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx), Europos Komisijos (ec.europa.eu/health/vaccination/policy/index_en.htm)) tinklalapiuose ir leidiniuose bei mokslo žurnalų publikacijose.

Vienžo, kas trečias sakinys yra apie “mokslo įrodytas” ar “pagrįstas atliktais tyrimai”, todėl susidaro įspūdis, kad SAM valdžiažmogiai puikiai susipažinę su tyrimais ir jų rezultatais. Tačiau paklausus konkrečiai apie 3 konkrečių skiepų efektyvumą ir pastebėtus šalutinius poveikius (kitaip tariant, skiepo riziką ir naudas) informacijos pasiūloma pasiieškoti kažkur “ten”. Juk kalbame apie nepagrįstai atsisakančius skiepyti, tačiau pagrįsti skiepų efektyvumą ir rizikas nesivarginama.

Bet aš neišdidus, paieškojau nurodytuose puslapiuose. Štai ką radau:

  • Measles vaccines are safe and effective
  • They undergo rigorous testing and have a very good safety record after 50 years of use.
  • Two doses of measles vaccines provide nearly 100% protection against measles.

Visur ta pati daina: vakcinos saugios, efektyvios, pašaliniai poveikiai minimalūs ir neatsveria naudos. Gal kam ir tinka tokia lopšinė. Bet man ne, nes kalbama apie mano vaikus. Ir man reikia konkrečių skaičių. Efektyvumas, galimų pašalinių poveikių dažnumas, ligos ir komplikacijų rizika. Argi tai sudėtinga?

Apie polio vakciną jau rašiau, ir jei pasigilinti ir dar paieškoti (ilgai netrunka), gali rasti ir įdomesnių mokslu patvirtintų faktų apie tą patį OPV:

In rare instances, administration of OPV has been associated with paralytic poliomyelitis in healthy recipients and their contacts. Very rarely, OPV has caused fatal paralytic poliomyelitis in immunocompromised persons. Other than efforts for identifying persons with immune-deficiency conditions, no procedures are currently available to identify persons likely to experience such adverse reactions. Although the risk of vaccine-associated paralysis is extremely small for vaccines and their susceptible, close, personal contacts, they should be informed of this risk.

Jei trumpai ir lietuviškai, retais atvejais nuo OPV gali gauti tą patį poliomielitą, gali ir numirti nuo jo. Tai čia vadinasi saugu? Na ir kas, kad tai reti atvejai, bet kalba eina apie mano vaiką ir pasirinkimo laisvės nebuvimą. Ir įdomu tai, kad rašoma, jog būtina ispėti besiskiepijančius apie rizikas. Savo patirtimi žinau, kad tai nėra daroma.

Kas liečia pilną informacijos suteikimą, paklausiu pakartotinai. Tegu dirba valdžiažmogiai.

Apie autorių

Liepa Gradauskaitė

Liepa Gradauskaitė

Manęs dažnai klausia: "Liepa, ar sunku gyventi sveikai?" Atsakau, kad kartais sunku pradėti gyventi sveikiau kuomet turime daug nenaudingų įpročių. Tačiau pradėjus domėtis ir supratus, kad sveikas gyvenimas nėra vien tik draudimai ir apribojimai, bet ir pažinimas, sąmoningumo ugdymas - viskas pasidaro elementaru.

Teksto komentarai

Komentuoti